Vitajte

Spoločne za pokrok, ktorý môžete cítiť! Spolu s Jánom Bednárikom stojíme za novou politikou. Politika, ktorá už premýšľa o problémoch zajtrajška. Politika jasnosti a činov pre naše mesto.

Hlavné aktuality

Príprava objektu Dom pre seniorov

18.09.2020 · Ján Bednárik

Už niekoľkokrát som sa verejne zmienil o tom, že v tomto volebnom období sa budeme zaoberať aj sociálnou oblasťou pre starších obyvateľov v našom meste. Vo volebných diskusiách som často hovoril o tejto oblasti. Je evidentné, že mesto potrebuje objekt, v ktorom bude postarané o našich občanov či už po stránke zdravotnej alebo sociálnej. Takéto požiadavky by malo spĺňať zariadenie ako ...

Mestská rada

18.09.2020 · Ján Bednárik

Mestská rada, ktorá sa dnes konala, mala v programe zasadnutia dovedna 43 bodov, z ktorých 18 bolo zameraných na majetok mesta. Medzi podstatné body bolo zahrnuté: uvoľnenie viazaných financií cca 750 tis. €, ktoré boli podržané z dôvodu Covidu19; určené boli na realizáciu investičných akcií informácia o priebehu VO na službu zabezpečenia – MHD návrh na predaj pozemku ...

Revitalizácia Žilinská cesta na YouTube

14.09.2020 · Ján Bednárik

Po rodinnej strate otca sa Vám opäť prihováram a predkladám najnovšie informácie z diania v meste. V zápise z ranného dispečingu je zapísaná úloha: „Riešenie prestárlych stromov na ulici Považská popri Váhu…“ Táto úloha má svoj vývoj od povolenia na výrub stromov cez samotný výrub, odvoz drevnej hmoty, prípravu územia na náhradnú výsadbu, spracovanie štúdie, ako by toto nábrežie ...

T-com pokračuje v prácach

07.09.2020 · Ján Bednárik

Naši obyvatelia sa budú ešte v priebehu tohto aj budúceho roka stretávať s rozkopaným mestom popri miestnych komunikáciách a chodníkoch. Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť T-com ako investor realizuje rozšírenie svojej siete cez optické káble. Aktuálne sa realizujú výkopy v lokalitách Satelity a Plavisko. Pri takýchto prácach je zaujímavé pozorovať obyvateľov mesta, ako prijímajú vzniknuté nepríjemnosti spojené s realizovanými prácami. Aj dnes ...

Plaváreň

03.09.2020 · Ján Bednárik

Na dnešný deň bolo naplánované stretnutie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave projektovej dokumentácie na výstavbu plavárne. Projekty pre stavebné povolenie sú rozpracované na 80 %. Na dokončenie nám ešte chýba doriešiť energetiku. Od začiatku riešenia projektu sme hovorili, že ekonomika pri tomto projekte má prioritu a to s dôrazom na čo najnižšie prevádzkové náklady. Pre dosiahnutie ...

Veľvyslanec Nórska

02.09.2020 · Ján Bednárik

  Je tomu už pol roka, čo som medzi úlohy gremiálnej porady mesta zaradil bod, ktorého obsah spočíval vo vyhľadaní kontaktu na nórsku ambasádu, aby sme našli človeka z tejto krajiny, s ktorým by sme v budúcnosti mohli spolupracovať. Dnes sa uskutočnil prvý reálny krok k naplneniu tohto cieľa. Predstaviteľ Nórskeho kráľovstva – ambasádor Terje Theodor Nervik navštívil Ružomberok. ...

Karanténa kvôli Covidu-19 je už za mnou

28.08.2020 · Ján Bednárik

Práve prešlo 14 dní od nútenej karantény a ja začínam opäť pracovať. Všetci, ktorí sme boli v karanténe, sme boli otestovaní na Covid-19 s výsledkom NEGATÍVNY. I napriek tomuto výsledku sme museli zotrvať v karanténe. Počas jej plynutia sa v našom meste udiali viaceré významné udalosti, ktoré sme vopred pripravili, preto ich realizácia prebehla plynule a hladko. Mám na mysli napr. celoslovenský ...

Covid na mestskom úrade

18.08.2020 · Ján Bednárik

Nie raz mi v tomto mimoriadnom období šírenia ochorenia napadlo, či a kedy sa tento neželaný vírus objaví v našom mestskom úrade. Na začiatku pandémie sme boli veľmi obozretní a robili sme všetko, čo nám odporúčali autority zdravotníctva. Čas nás otupil a zvykli sme si žiť so strašiakom COVID 19. Až kým prišla správa, že jeden z nás sa týmto vírusom nakazil. ...

Grant na pomoc školám

17.08.2020 · Ján Bednárik

Čas ide veľmi rýchlo a vedenie mesta si uvedomuje, že po nútenej pauze spôsobenej koronavírusom je najvyšší čas začať s realizáciou grantu určeného na pomoc školám, zvlášť s jeho prvou – stavebnou časťou. Dnes sa uskutočnilo ďalšie stretnutie riaditeľov škôl, pracovníkov projektových oddelení, zástupcu oddelenia školstva a pracovníka verejného obstarania. Po vyrátaní časového harmonogramu nám vychádza, že realizácia stavených ...

Regionálna rada partnerstva

14.08.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo stretnutie zástupcov miest a okresov Liptova, zamerané na prediskutovanie priorít, ktoré budú Liptov spoločne prezentovať vo veci pridelenia finančných prostriedkov z EÚ. Vychádzali sme z poznatkov, ktoré sme získali pri stretnutiach so zástupcami obcí ,poslancov a združení, ale predovšetkým zo zaznamenaných priorít v dotazníku, ktorý pripravila VÚC Žilina. Jednotlivé priority z dotazníka sme porovnávali s tými, o ktorých ...