Vitajte

Spoločne za pokrok, ktorý môžete cítiť! Spolu s Jánom Bednárikom stojíme za novou politikou. Politika, ktorá už premýšľa o problémoch zajtrajška. Politika jasnosti a činov pre naše mesto.

Hlavné aktuality

Plaváreň – konečne posledné stanovisko k UR

15.07.2020 · Ján Bednárik

Prešlo už niečo vyše mesiaca a stále sme nevedeli, aké bude stanovisko SSE – D k napojeniu na elektrickú energiu. Pred týždňom sme mali zasadnutie pracovného výboru, kde okrem zamerania a posunutia stavby zaznelo, že čakáme už len na stanovisko elektrikárov. Dnes sme dostali obidve vyrozumenia. Projektant posunul stavbu takým spôsobom, že sa už nenachádza na pozemkoch, ktoré ...

Okresné zmeny v KDH

13.07.2020 · Ján Bednárik

Túto sobotu sa v Likavke konal okresný snem kresťanských demokratov, na ktorom sa po dvoch rokoch prehodnocovali výsledky parlamentných volieb, činnosť strany a plány do budúcna. Na sneme boli prítomní viacerí významní zástupcovia vedenia KDH, ako napr. Peter Bobula, Igor Janckulík, Miriam Lexmann a kandidát na predsedu strany Milan Majerský. Každý z nich mal vlastný diskusný príspevok, v rámci ktorého ...

Pohľad architektov

09.07.2020 · Ján Bednárik

Už dlho som si prial stretnúť sa so skupinou architektov a poznať ich názor na záležitosti, ktoré aktuálne pripravujeme na meste. Bol som vďačný za toto stretnutie. Spoločne sme otvorili tri témy: prvou oblasťou bolo schválenie územného plánu zóny pre Dielec. Objasnil som genézu, ako to bolo pri tvorení lokality Dielca až po proces jednoduchých pozemkových ...

Zosuv pôdy – Biely Potok

08.07.2020 · Ján Bednárik

Práce na riešení problému, ktorý sa ťahá už niekoľko rokov, pokračujú. Tak ako som už pred časom uviedol, tento stav si vyžaduje dotiahnuť veci do konca. Dnes sme sa stretli s projektantom pánom Ottom, ktorý už podobné problémy riešil. Aj podľa zobrazenej fotografie je evidentné, že ide o časovanú bombu. Po samotnom prieskume terénu bolo vidieť, že ...

VÚC

06.07.2020 · Ján Bednárik

V pondelok 6.7.2020 sme v sídle župy v Žiline mali zasadnutie VÚC. Pred každým zasadnutím máme aj stretnutie Klubu KDH, na ktorom preberieme najvážnejšie body zasadnutia krajského zastupiteľstva, chod úradu a informácie, čo sa deje vo vnútri samotnej strany. Ani teraz tomu nebolo inak. V aktuálnom programe boli body, ktoré naznačovali prípadné problémy. Jedným z nich bola aj informácia ...

Ako je to s cyklochodníkmi v meste

04.07.2020 · Ján Bednárik

Predstavitelia mesta už dlhší čas uvažujú nad vybudovaním cyklochodníkov v Ružomberku. Málokto však vie, aký je skutočný stav tejto problematiky. Plánujeme vybudovanie troch cyklotrás, ktoré by mali viesť cez mesto. Prvá cyklotrasa povedie od Katolíckej univerzity po železničnú stanicu: jej trasa bude začínať pri Tescu, pokračovať bude popri Váhu cez park na Považskej ulici poza nemocnicu a ...

Plaváreň

03.07.2020 · Ján Bednárik

„Nič sa nerobí“, „je ticho“ a podobné slová sa objavujú na sociálnych sieťach ohľadom výstavby novej plavárne. Aj touto cestou chcem vniesť trochu svetla do diania v oblasti prípravy výstavby mestskej plavárne. Práve dnes bolo konanie k vydaniu územného rozhodnutia. Ako každá stavba, aj táto má svoje problémy, ktoré sa musia prekonať. V rámci tohto konania sme boli nútení ...

Kalvária

02.07.2020 · Ján Bednárik

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva som dostal otázku: „Čo je nové na Kalvárii?“ Táto otázka zo strany poslanca bola mierená cielene a jasne a chcela priamu odpoveď. Prečo? Pretože sa stalo to, čo nik nečakal. Koncom roka 2019 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavieb pre lokalitu Kalvária. Pôvodne sa tam plánovala výstavba rodinných domov, avšak rozhodnutie ...

Stretnutie mestského klubu

01.07.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo stretnutie Klubu kresťanských demokratov v meste Ružomberok. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie volieb do Národnej rady SR, situácia vo vnútri KDH, voľby predsedu, podpredsedu a kontrolóra. V ďalšej časti sa prejednávala voľba delegátov na okresný snem, ktorý sa uskutoční 11.07.2020 v obci Likavka. V diskusii zaznela otázka, prečo sme prehrali voľby? Názory boli rôzne, ale všetci sa ...

Biely Potok

01.07.2020 · Ján Bednárik

Riešenie zosuvu pôdy na ceste 1/18 pokračuje ďalej. Počas dnešného dňa sa uskutočnilo stretnutie s projektantom, ktorý má odbornú prax v  zadržiavaní vodných zrážok v teréne a ich usmernení. V prvej časti stretnutia sme identifikovali na mapách celé územie a snažili sme sa určiť, odkiaľ pravdepodobne sa zrážky hromadia. Druhá časť pokračovala priamo na mieste spolu s občanmi, ktorých sa zosuv ...