Vitajte

Spoločne za pokrok, ktorý môžete cítiť! Spolu s Jánom Bednárikom stojíme za novou politikou. Politika, ktorá už premýšľa o problémoch zajtrajška. Politika jasnosti a činov pre naše mesto.

Hlavné aktuality

Investície Vodárenskej spoločnosti do mesta Ružomberok

21.10.2020 · Ján Bednárik

Tento pondelok sa konalo predstavenstvo vodárenskej spoločnosti. Hlavným predmetom programu bolo schválenie návrhu investičného plánu pre rok 2021, ktorý bude odsúhlasený na valnom zhromaždení spoločnosti. Obyvateľov Ružomberka bude zaujímať, čo konkrétne bude spoločnosť realizovať v meste. V časti projekcia sú to projekty pre oblasť Dielec, Gejdák a Hríby a samostatná kapitola je pre oblasť rozšírenia vodovodu v lokalite Hrabovo. ...

Rok roboty na to, aby sa vymenili staré stromy za nové

20.10.2020 · Ján Bednárik

Málokto vie, že kým došlo k výmene stromov na Považskej ulici, prešiel celý rok. Chronológiu tohto procesu popisuje nasledujúci autentický zápis, ktorý bol denne na raňajšej porade, pričom jedna z úloh znela: Riešenie prestárlych stromov… Zostáva ešte ďalšia časť stromoradia, ktorú je z dôvodu bezpečnosti potrebné odstrániť. Toto ale spadá pod kompetenciu SVP, keďže pozemky patria vodohospodárskemu ...

Aké sú stromy na námestí A. Hlinku

19.10.2020 · Ján Bednárik

Už dlhší čas sa zaoberáme aktuálnym stavom našich stromov. Dôkazom toho je aj výsadba nových stromov popri Váhu na Považskej ulici. Zdravotný stav vyrúbaných stromov potvrdil, že už dávno mali byť nahradené novými. Bolo totiž len otázkou času, kedy by sa stala tragédia vo forme padnutého stromu na cestu prvej triedy. Podobný stav nastal približne ...

Kosovo

15.10.2020 · Ján Bednárik

V júni som bol oslovený obyvateľmi lokality Kosovo o pomoc pri zabezpečení pitnej vody pre miestne bytové domy a pre niekoľko nehnuteľností, ktoré sú po trase smerom na Gejdák. Vtedy sme sa dohodli na postupe, ako sa ich problém bude riešiť (bližšie som to uviedol v príspevku dňa 26.6.2020). Dnes som si bol preveriť, či sa dohodnuté veci ...

Dielec

14.10.2020 · Ján Bednárik

Jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Dielec už mali byť ukončené. Päť dní pred ukončením konania pozemkový úrad dostal námietky od potenciálnych majiteľov pozemkov, ktoré si – predpokladám – nikdy neprededia. Tento zdržiavací krok im však vyšiel. Spracovateľ pozemkových úprav musí opäť jednať s každým účastníkom, ktorý má v tejto lokalite pozemok, aby si dohodli presné umiestnenie pozemku, ...

Bytovka – Plavisko

13.10.2020 · Ján Bednárik

Zas sme o krok ďalej k výstavbe nájomnej bytovky. Na dnešnom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili úver a spoluúčasť zo strany mesta pri výstavbe nájomnej bytovky. Celková cena stavby bude cca 3,3 mil. € a spoluúčasť mesta bude predstavovať 863 tis. €. Nájomná bytovka bude mať 39 bytov, z toho 16 jednoizbových, 15 dvojizbových a 8 trojizbových. K tejto stavbe bude ...

Gejdák

12.10.2020 · Ján Bednárik

Veľa Ružomberčanov túto lokalitu pozná ako miesto, kde sa pasú ovce, je tam záhradkárska osada a prechádza sa tadiaľto na tzv. Kráľovskú cestu vedúcu do Vlkolínca. Málokto však vie, že v tejto lokalite sa pripravuje výstavba rodinných domov. Pozemky, kde by mali byť rodinné domy, patria mestu. Preto sa v tejto lokalite môže začať s výstavbou najrýchlejšie. Pre túto ...

Rada partnerstva

08.10.2020 · Ján Bednárik

V stredu sa konalo stretnutie zástupcov, ktorí boli zvolení do Rady partnerstva. Miestom konania bolo sídlo župy. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia z regiónov Orava, Liptov, Turiec, Kysuce a zástupca krajského mesta Žilina. Rada partnerstva v novom programovom období bude plniť funkciu prípravy, hodnotení a výberu projektov, ktoré sa budú realizovať v Žilinskom kraji a v jednotlivých regiónoch. Aby Rada mala pravidlá, ...

Plaváreň

07.10.2020 · Ján Bednárik

Minulý týždeň sa uskutočnilo jednanie medzi konateľmi CZT a spoločnosťou Mondi SCP. Na stretnutí zaznela informácia o možnosti dodávky tepla za nízku cenu, ba až za jedno euro pre pripravovanú plaváreň. Po rozhovore s predstaviteľom Mondi sme sa dohodli na stretnutí s pracovníkmi spomenutej spoločnosti, aby sme preverili technické možnosti dodávky tepla. Stretnutie k tejto téme sa uskutočnilo tento utorok za ...

Prerokovanie pripomienok k stratégii udržateľného rozvoja dopravy v Žilinskom kraji

04.10.2020 · Ján Bednárik

V piatok 2. októbra 2020 sa konalo pripomienkové konanie k pripravovanej stratégie dopravy Žilinského kraja. Na rokovaní za spracovateľa stratégie boli prítomní vysokoškolskí pracovníci – p. Mateček, p. Čelko, p. Gnap, p. Gašparík. Za VÚC boli prítomní úradníci zodpovední za dopravu. Na rokovaní sa zúčastnil aj poradca županky pre dopravu p. Janoško. Za našu stranu sme boli ...