Vitajte

Spoločne za pokrok, ktorý môžete cítiť! Spolu s Jánom Bednárikom stojíme za novou politikou. Politika, ktorá už premýšľa o problémoch zajtrajška. Politika jasnosti a činov pre naše mesto.

Hlavné aktuality

skuska

03.06.2021 · Ján Bednárik

skuska clanku.

Cyklomobilita v meste

03.06.2021 · Ján Bednárik

Záležitosti ohľadom presúvania sa bicyklom do práce, vyjdenia si do mesta bicyklom na zmrzlinu či prechádzky mestom na bicykli napredujú a pomaly sa plní sen, o ktorom sa v našom meste veľa hovorilo. Prvým krokom zo strany mesta bolo zabezpečenie prechodu bicyklom po pešej zóne na dobu troch mesiacov. Ako tento smelý krok dopadne, to budeme vedieť po ...

Adam Mlynček

25.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sme pochovali jedného obetavého a čestného človeka, ktorý v nejakom čase zmenil svoj život o 180 stupňov. Ako vdovec žil niekoľko rokov spolu s rodinou svojho syna. Bol výnimočný v tom, že jedného dňa si povedal, že nebude piť alkohol a nepil ho viac ako pol storočie. Od svojej manželky Emílie získal špeciálny vzťah k ľudom, ktorí majú rôzne ...

Diaľnica D1

17.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo online stretnutie s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom. Prerokovaných bodov bolo niekoľko, ale najdôležitejší sa týkal požiadavky, aby sme dostali priame informácie o problémoch ohľadom výstavby D1 Hubová – Ivachnová. V médiách sa totiž objavili informácie, že dostavba uvedeného úseku môže mať podobný scenár ako vo Višňovom. V online rozhovore primátor mesta tlmočil p. ministrovi myšlienku, ...

Boj o bytovku pokračuje

16.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes som sa spolu s p. Mišovičom zúčastnil na ďalšom rokovaní v záležitosti zamietnutej výstavby bytovky na Plavisku. Išlo o konzultáciu na Štátnom fonde rozvoja bývania v Bratislave. S pracovníkom uvedeného fondu sme prerokovali aktuálny stav a nové podanie žiadosti o výstavbu plánovanej a nečakane pozastavenej bytovky. Pracovník fondu ma upozornil na veci, ktoré je potrebné upraviť, prípadne vysvetliť ...

Strategický dokument pre životné prostredie

11.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa konalo ďalšie online stretnutie komisie pre zápach a prašnosť. Jej činnosť bude končiť po predložení Strategického dokumentu pre životné prostredie. Spracovanie textovej časti je momentálne tesne pred ukončením. Na dnešnom stretnutí sme z tohto dokumentu preberali konkrétne časti, ktoré by sa mohli realizovať počas prvých 4 rokov. Predložené riešenia sa týkali oblasti dopravy, ...

Cyklotrasa Ružomberok – Vlachy

09.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo rokovanie ohľadom cyklotrasy, ktorá je súčasťou Važskej magistrály vedúcej z Ružomberka do obce Vlachy tak, aby bola prepojená na cyklotrasu vedúcu do Liptovského Mikuláša. Po roku práce máme vypracovanú štúdiu uvedenej trasy cez VÚC, ktorú sa mi podarilo presadiť. Dnes potrebujeme na podklade uvedenej štúdie vypracovať projektovú dokumentáciu cyklotrasy. Potrebné financie na jej ...

Začína výrub stromov

08.02.2021 · Ján Bednárik

V tomto období roka – vo vegetačnom kľude sa vo väčšine miest Slovenska realizujú výruby stromov. V našom meste je to takisto aktuálne. Začali sme s výrubom na Hviezdoslavovej ulici, kde veľký ihličnatý strom síce skrášľoval okolie, ale bol vysadený tak blízko, že miestnym obyvateľom zasahovali konáre priamo do okien. V programe máme ešte výrub stromov na Námestí A. ...

Hrabovská studnička

05.02.2021 · Ján Bednárik

Veľa občanov nás začalo kritizovať, že sa o Hrabovskú studničku a jej okolie nestaráme. Nechávame vraj namŕzať ľad a ľudia prechádzajúci po chodníku nemôžu pre zľadovatenosť chodníka v okolí studničky prejsť. Preto musia zostúpiť na cestu a opäť sa vrátiť na chodník, čo je dosť nebezpečné zo strany vozidiel, ktoré často idú neprimeranou rýchlosťou. Je však namieste pripomenúť, že práve ...

Plaváreň

04.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa konalo posledné stretnutie zainteresovaných osôb zo strany spoločnosti Mondi, SCP, spoločnosťou CZT, generálnym projektantom a jeho špecialistom na energetiku, a reprezentantmi mesta. Predmetom stretnutia bolo posledné odsúhlasenie predpokladanej spotreby ročnej kapacity tepla, mesačnej spotreby tepla plavárne a určenie dimenzie prípojky spolu s návrhom odovzdávacej stanice. Toto všetko sa dohodlo. Teraz je na rade vedenie spoločnosti Mondi, ...