Vitajte

Spoločne za pokrok, ktorý môžete cítiť! Spolu s Jánom Bednárikom stojíme za novou politikou. Politika, ktorá už premýšľa o problémoch zajtrajška. Politika jasnosti a činov pre naše mesto.

Hlavné aktuality

Pokračovanie v projekte“ Revitalizácia Žilinská cesta“

18.01.2021 · Ján Bednárik

Prešlo už pár mesiacov, odkedy sme dokončili časť revitalizácie územia popri Váhu, ktoré patrí pod gesciu mesta. Opäť nadišiel čas, aby sme v tomto projekte pokračovali. Za účasti výrobno-technického námestníka Ing. Petra Cabana a úsekového technika Ľuboša Žíhlavníka zo štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany – správa horného toku Váhu Ružomberok (SVP – OZ) sa konalo stretnutie ...

Baničné – otočka pre autobusy

07.01.2021 · Ján Bednárik

Dňa 28.12.2020 sa na mestskom úrade uskutočnilo stretnutie troch miestnych poslancov za lokalitu Baničné. Predmetom jednania bolo prerokovanie požiadavky zo strany mesta vytvoriť priestor pre otáčanie autobusov. V Baničnom je plánovaný dopravný uzol a v tomto priestore sa niektoré autobusové spoje plánujú otáčať. Pôvodne navrhované miesto na tento účel bolo na jednom z miestnych parkovísk, avšak realizáciou tohto zámeru ...

Blaguss

04.01.2021 · Ján Bednárik

Je piatok 1.1.2021 a ja spolu s  Tomášom Mišovičom a Jurajom Jendrišákom – tvorcami dopravného systému MHD – sme sa stretli ráno o 4:00 hod. v priestoroch bývalého podniku ČSAD, kde má Blaguss svoje zázemie. Bolo to pamätné ráno, počas ktorého sa začala nová etapa v zavedení modernej mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku. Zmena v takomto rozsahu je na Slovensku jedinečná. Priznám ...

Kalvária inak

23.12.2020 · Jan Bednárik

Blaguss

21.12.2020 · Ján Bednárik

Po stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sme schválili dočasne nového dopravcu MHD, mesto Ružomberok a spoločnosť Blaguss v piatok podpísali zmluvu na zabezpečenie služby v doprave do času, kedy bude verejné obstaranie ukončené (mesto musí mať súhlasné stanovisko zo strany Úradu pre verejné obstaranie). Je tiež pravda, že všetky námietky starého dopravcu spomenutý úrad zamietol. Spoločnosť Blaguss ...

Spevnené plochy na Rovni

19.12.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom prišli za mnou poslanci za sídlisko Roveň, aby sme spoločne vyriešili využitie priestoru, kde bola niekedy antuková plocha. Podľa ich názoru by sa plocha mala spevniť a mohla by slúžiť na zaparkovanie vozidiel pre obyvateľov bývajúcich v okolí. Možnosť realizácie tohto zámeru sa ukázala, keď sme získali vyfrézovanú asfaltovú drť z opráv hlavných ciest ...

Kosovo

16.12.2020 · Ján Bednárik

Dňa 26. 6. 2020 som písal na tejto stránke o probléme so zásobovaním pitnej vody obyvateľov bytoviek a miestnych nehnuteľností, ktorí sa na mňa a miestneho poslanca p. Pavla Šípoša obrátili s prosbou o pomoc. V poslednej vete príspevku som uviedol: „Keď budú miestni obyvatelia v bytovkách pripojení na verejný vodovod, dlhoročný problém Kosova s vodou sa ukončí.“ Toto sa minulý ...

Plaváreň

15.12.2020 · Ján Bednárik

Dnešný deň bude pamätný. Dôvod je prozaický: dnes sme podali projektovú dokumentáciu na Oddelenie stavebnej správy za účelom vydania stavebného povolenia. V duchu som to sám okomentoval slovom „konečne“. Týmto sa ale proces nekončí, bude potrebné ešte lobovať u energetikov, ktorí nám stále nedali bod napojenia. Avšak v procese vydania dokumentácie pre územné rozhodnutie nám dali súhlasné ...

Pondelok, ktorý vás preberie

14.12.2020 · Ján Bednárik

Každý pondelok máme na mestskom úrade poradu vedenia mesta. Ani dnes tomu nebolo inak. Zmienim sa tu len o niektorých bodoch, ktoré boli počas stretnutia prerokované. Jeden z nich sa týkal oznámenia o podaní ďalšej námietky spoločnosti ARRIVA na Radu ÚVO vo veci verejného obstarania služby verejného dopravcu. Je to už v poradí tretia námietka na Rade ÚVO, ...

Udržateľný mestský rozvoj – UMR

08.12.2020 · Ján Bednárik

Nové plánovacie obdobie na roky 2021–2027 prináša so sebou aj nové spôsoby implementácie grantov. V rámci Žilinského kraja vznikla Rada partnerstva. Jej úlohou bude o. i. posudzovať projekty, ktoré sa budú predkladať na schválenie a financovanie riadiacim orgánom. Okrem rady vznikol aj UMR, v rámci ktorého vláda vybrala tzv. jadrové mestá ako Žilina, Martin + Vrútky a Ružomberok – ...