Aktuality

Nové cesty

26.11.2020 · Ján Bednárik

Predpokladám, že viacerí Ružomberčania už spozorovali, že sa niečo deje v oblasti cestnej infraštruktúry. Mesto bude mať do konca roka tri opravené cesty, ktoré tvoria cestnú kostru mesta. Prvá ulica – Cintorínska-Kalvárska je už hotová, druhá je k dnešnému dňu hotová do polovice a na budúci týždeň bude ukončená po križovatku s miestnym názvom „Kasíno“. Tretia ulica – ul. ...

Dielec – rokovanie so zástupkyňou SPF

23.11.2020 · Ján Bednárik

Po námietkach zo strany domnelých dedičov dnes nasledovalo stretnutie so zástupkyňou Slovenského pozemkového fondu. Jej stanovisko na začiatku bolo veľmi jasné, teda že SPF nesúhlasí s niektorými umiestneniami pozemkov. Po tomto jednoznačnom postoji fondu sme veci museli uviesť na pravú mieru. Zástupkyni fondu sme vysvetlili každý krok, ktorý viedol k danému rozmiestneniu pozemkov tak ako sme ho prezentovali. ...

Verejné WC verzus parkovisko

20.11.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som uviedol, že počas tohto volebného obdobia by som chcel majetkovo vyriešiť verejné WC. Aktuálny stav je taký, že spodná stavba verejného WC je majetkom mesta, ale nadstavba patrí pánovi Láclavíkovi. Je tiež pravda, že stavba nie je dokončená už niekoľko rokov a v takomto stave viac špatí ako prináša osoh. Dnes sme sa ...

Blaguss

19.11.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie s výhercom súťaže na zabezpečenie verejnej služby v oblasti dopravy – Mestská autobusová doprava v Ružomberku. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia spoločnosti Blaguss na Slovensku – páni Josef Luis Wieser a Tomáš Bezoušek, za našu stranu bol prítomný Tomáš Mišovič a ja. Predmetom stretnutia bolo stanovenie postupu, ako ďalej vo verejnej doprave i napriek tomu, že ...

Príprava inžinierskych sietí

18.11.2020 · Ján Bednárik

Dnes máme zatiaľ neoficiálne informáciu, že stavba bytového domu na Plavisku by mala byť schválená. Predpokladám, že záverečné potvrdenie zo strany ministerstva by malo prísť koncom budúceho týždňa. Nám na meste však vznikla ťažká situácia. Cesta na Plavisku sa ide v celej dĺžke asfaltovať. Na budúci týždeň sa má začať s frézovaním zvršku. Dodávateľ stavby Chemkostav Michalovce ...

Investičný plán pre rok 2021

10.11.2020 · Ján Bednárik

V tomto období veľa miest pripravuje investície pre nasledujúci rok. Ani naša samospráva sa nevymyká tejto skutočnosti. Samotný rozpočet na budúci rok sa už prepracovával 3x. Z poslednej verzie nám vyšlo, že pre rok 2021 máme na investície v meste cca 350 tis. € . V rámci rozpočtu je ale potrebné povedať , že podstatnú finančnú časť rozpočtu ...

Pozor – stromy na Námestí A. Hlinku

06.11.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som zverejnil informáciu ohľadom poškodenia niekoľkých áut na Námestí A. Hlinku spadnutým konárom a k tomu v bezveternom stave. Dnes chcem Vás informovať o tom, aký je skutočný stav našich stromov v tomto parku. Včera sme dostali dendrologický posudok, ktorý detailne popisuje zdravotný stav každého stromu. Po prečítaní celého posudku som mal veľmi zlý dojem, môžem priznať, ...

Plaváreň

05.11.2020 · Ján Bednárik

Proces prípravy stavby novej plavárne stále pokračuje bez toho, aby som informoval verejnosť, čo je nové. Skutočnosť si ale vyžaduje, aby som predsa len povedal niečo o príprave výstavby novej plavárne. V minulom týždni sme dostali komplet spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v stupni rozpracovanosti realizačného projektu. Dnes sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi kľúčových ...

Oblastná organizácia cestovného ruchu

04.11.2020 · Ján Bednárik

Na včerajšej porade vedenia mesta bol do programu zaradený bod Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). Predmetom prerokovania bol návrh jednotlivých akcií, ktoré by mohli byť zaradené do plánu OOCR pre rok 2021 za mesto Ružomberok. Jednou z mojich požiadaviek do programu bolo zaradenie projektu „Projektová dokumentácia Cyklotrasa RK – Liptovská Mara ( Važská magistrála)“. Z členského príspevku ...

Cesty

03.11.2020 · Ján Bednárik

Už roky sa hovorí o tom, že hlavné cestné tepny mesta Ružomberok by sa mali opraviť vo forme položenia nového asfaltového koberca. V mesiaci november sa toto prianie mnohých obyvateľov stane skutočnosťou. Poslanci na návrh vedenia mesta schválili opravu troch ciest. Makovického ulica zmení svoj asfaltový koberec v celej dĺžke od Galérie Ľudovíta Fullu po hotel Ačko za ...