Aktuality

VÚC

06.07.2020 · Ján Bednárik

V pondelok 6.7.2020 sme v sídle župy v Žiline mali zasadnutie VÚC. Pred každým zasadnutím máme aj stretnutie Klubu KDH, na ktorom preberieme najvážnejšie body zasadnutia krajského zastupiteľstva, chod úradu a informácie, čo sa deje vo vnútri samotnej strany. Ani teraz tomu nebolo inak. V aktuálnom programe boli body, ktoré naznačovali prípadné problémy. Jedným z nich bola aj informácia ...

Ako je to s cyklochodníkmi v meste

04.07.2020 · Ján Bednárik

Predstavitelia mesta už dlhší čas uvažujú nad vybudovaním cyklochodníkov v Ružomberku. Málokto však vie, aký je skutočný stav tejto problematiky. Plánujeme vybudovanie troch cyklotrás, ktoré by mali viesť cez mesto. Prvá cyklotrasa povedie od Katolíckej univerzity po železničnú stanicu: jej trasa bude začínať pri Tescu, pokračovať bude popri Váhu cez park na Považskej ulici poza nemocnicu a ...

Plaváreň

03.07.2020 · Ján Bednárik

„Nič sa nerobí“, „je ticho“ a podobné slová sa objavujú na sociálnych sieťach ohľadom výstavby novej plavárne. Aj touto cestou chcem vniesť trochu svetla do diania v oblasti prípravy výstavby mestskej plavárne. Práve dnes bolo konanie k vydaniu územného rozhodnutia. Ako každá stavba, aj táto má svoje problémy, ktoré sa musia prekonať. V rámci tohto konania sme boli nútení ...

Kalvária

02.07.2020 · Ján Bednárik

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva som dostal otázku: „Čo je nové na Kalvárii?“ Táto otázka zo strany poslanca bola mierená cielene a jasne a chcela priamu odpoveď. Prečo? Pretože sa stalo to, čo nik nečakal. Koncom roka 2019 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavieb pre lokalitu Kalvária. Pôvodne sa tam plánovala výstavba rodinných domov, avšak rozhodnutie ...

Stretnutie mestského klubu

01.07.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo stretnutie Klubu kresťanských demokratov v meste Ružomberok. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie volieb do Národnej rady SR, situácia vo vnútri KDH, voľby predsedu, podpredsedu a kontrolóra. V ďalšej časti sa prejednávala voľba delegátov na okresný snem, ktorý sa uskutoční 11.07.2020 v obci Likavka. V diskusii zaznela otázka, prečo sme prehrali voľby? Názory boli rôzne, ale všetci sa ...

Biely Potok

01.07.2020 · Ján Bednárik

Riešenie zosuvu pôdy na ceste 1/18 pokračuje ďalej. Počas dnešného dňa sa uskutočnilo stretnutie s projektantom, ktorý má odbornú prax v  zadržiavaní vodných zrážok v teréne a ich usmernení. V prvej časti stretnutia sme identifikovali na mapách celé územie a snažili sme sa určiť, odkiaľ pravdepodobne sa zrážky hromadia. Druhá časť pokračovala priamo na mieste spolu s občanmi, ktorých sa zosuv ...

Fontána

01.07.2020 · Ján Bednárik

Každé ráno počas dispečingu riadenia mesta hovoríme o aktuálnej situácii: čo sa urobilo v priebehu predchádzajúceho dňa, aké úlohy sa budú plniť v prebiehajúcom dni a čo sa pripravuje na ten nasledujúci, prípadne čo sa udialo počas noci. Jednou z úloh, ktorá sa sleduje na dispečingu, je aj montáž pitných fontán na pešej zóne. Práve včera nám došla prvá ...

Opäť Biely Potok

29.06.2020 · Ján Bednárik

Každý z nás, čo sme zažili dážď z piatka na sobotu, sme si uvedomili, že to nezostane bez následkov. V piatok večer bola vyhlásená mimoriadna situácia. Opäť obrovské množstvo zrážok spadlo za krátky čas a spôsobilo zosuv pôdy nielen pri ceste 1/18, ale aj na ceste Do Uhliska. Na druhom kilometri na ceste na Smrekovicu sa vybrežil potok. V ten ...

Kosovo

26.06.2020 · Ján Bednárik

Pred dvoma týždňami sa obyvatelia Kosova a jeho okolia obrátili na mňa spolu s poslancom za tento volebný obvod Pavlom Šípošom, aby som pomohol vyriešiť problém, ktorý už nie je v ich moci riešiť. Bol to nedostatok vody. Už týždeň nemajú vodu a aj predtým sa často stávalo, že ľudia prišli domov a nemali vodu. Všetko to začalo, keď sa ...

Protežovaná „dojná krava“

25.06.2020 · Ján Bednárik

I takéto slová zazneli na včerajšom zastupiteľstve, ktoré malo v niektorých okamihoch dynamiku  výbuchu, v iných pocit vzájomného rešpektu. V prvej časti programu zasadnutia boli predmetom prejednávania žiadosti, v ktorých sme vyslovene nesúhlasili s predkladaným materiálom … V ďalšom dopoludňajšom programe  bola schválená  11. úprava VZN v oblasti nakladania s majetkom, podľa ktorého sa zvyšoval nájom pozemkov pre poľnohospodárske účely spolu s úpravou vecných bremien ...