Aktuality

Poslanci a zastupiteľstvo

22.06.2020 · Ján Bednárik

Náš klub sa pravidelne stretáva pred každým zasadnutím Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Nie je tomu inak ani v týchto dňoch. Program najbližšieho zastupiteľstva má 29 bodov a z pohľadu dôležitosti bodov môžem povedať, že poslanci budú prioritne schvaľovať pozastavenie investičných akcií. Tie by mali byť uvoľnené len v takom prípade, ak to finančná situácia mesta umožní. S týmto bodom ...

Hrabovo

21.06.2020 · Ján Bednárik

Po dlhých rokoch sa nám podarilo vyriešiť problém v zásobovaní pitnou vodou pre majiteľov chát, penziónov či nehnuteľností v Hrabovskej doline, kde viacerí obyvatelia trvalo žijú. Dlhodobá snaha mať po niekoľkých desaťročiach spoľahlivého dodávateľa pitnej vody sa definitívne zmenila 10. júna 2020. V tento deň majiteľ pozemku, cez ktorý viedol nepomenovaný vodovod, odstavil vodu vo vodomernej šachte umiestnenej na ...

Kto sme ?

15.06.2020 · Ján Bednárik

Sme kresťanskí demokrati, ktorí pri mestskom zastupiteľstve vytvorili klub “ Náš poslanec“. Tento klub združuje poslancov a sympatizantov, ktorým sú kresťanské hodnoty blízke a snažia sa ich presadzovať tak v živote, ako aj v komunálnej politike a medzi obyvateľmi Ružomberka.