Aktuality

Fontána

01.07.2020 · Ján Bednárik

Každé ráno počas dispečingu riadenia mesta hovoríme o aktuálnej situácii: čo sa urobilo v priebehu predchádzajúceho dňa, aké úlohy sa budú plniť v prebiehajúcom dni a čo sa pripravuje na ten nasledujúci, prípadne čo sa udialo počas noci. Jednou z úloh, ktorá sa sleduje na dispečingu, je aj montáž pitných fontán na pešej zóne. Práve včera nám došla prvá ...

Opäť Biely Potok

29.06.2020 · Ján Bednárik

Každý z nás, čo sme zažili dážď z piatka na sobotu, sme si uvedomili, že to nezostane bez následkov. V piatok večer bola vyhlásená mimoriadna situácia. Opäť obrovské množstvo zrážok spadlo za krátky čas a spôsobilo zosuv pôdy nielen pri ceste 1/18, ale aj na ceste Do Uhliska. Na druhom kilometri na ceste na Smrekovicu sa vybrežil potok. V ten ...

Kosovo

26.06.2020 · Ján Bednárik

Pred dvoma týždňami sa obyvatelia Kosova a jeho okolia obrátili na mňa spolu s poslancom za tento volebný obvod Pavlom Šípošom, aby som pomohol vyriešiť problém, ktorý už nie je v ich moci riešiť. Bol to nedostatok vody. Už týždeň nemajú vodu a aj predtým sa často stávalo, že ľudia prišli domov a nemali vodu. Všetko to začalo, keď sa ...

Protežovaná „dojná krava“

25.06.2020 · Ján Bednárik

I takéto slová zazneli na včerajšom zastupiteľstve, ktoré malo v niektorých okamihoch dynamiku  výbuchu, v iných pocit vzájomného rešpektu. V prvej časti programu zasadnutia boli predmetom prejednávania žiadosti, v ktorých sme vyslovene nesúhlasili s predkladaným materiálom … V ďalšom dopoludňajšom programe  bola schválená  11. úprava VZN v oblasti nakladania s majetkom, podľa ktorého sa zvyšoval nájom pozemkov pre poľnohospodárske účely spolu s úpravou vecných bremien ...

Lokalita, kde málokto chodí

23.06.2020 · Ján Bednárik

Už dávnejšie som chcel navštíviť lokalitu na Považskej ceste, kde v nájomných bytoch mesta žijú aj Rómovia. Stále som počúval, že je tam neporiadok a na život tam nie sú vhodné podmienky. Skutočnosť však bola trochu iná. Je pravda, že sa tam nachádzajú miesta, kde je potrebné dať veci na poriadok – odpratať drevo, opraviť dvere, preveriť ...

Poslanci a zastupiteľstvo

22.06.2020 · Ján Bednárik

Náš klub sa pravidelne stretáva pred každým zasadnutím Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Nie je tomu inak ani v týchto dňoch. Program najbližšieho zastupiteľstva má 29 bodov a z pohľadu dôležitosti bodov môžem povedať, že poslanci budú prioritne schvaľovať pozastavenie investičných akcií. Tie by mali byť uvoľnené len v takom prípade, ak to finančná situácia mesta umožní. S týmto bodom ...

Hrabovo

21.06.2020 · Ján Bednárik

Po dlhých rokoch sa nám podarilo vyriešiť problém v zásobovaní pitnou vodou pre majiteľov chát, penziónov či nehnuteľností v Hrabovskej doline, kde viacerí obyvatelia trvalo žijú. Dlhodobá snaha mať po niekoľkých desaťročiach spoľahlivého dodávateľa pitnej vody sa definitívne zmenila 10. júna 2020. V tento deň majiteľ pozemku, cez ktorý viedol nepomenovaný vodovod, odstavil vodu vo vodomernej šachte umiestnenej na ...

Kto sme ?

15.06.2020 · Ján Bednárik

Sme kresťanskí demokrati, ktorí pri mestskom zastupiteľstve vytvorili klub “ Náš poslanec“. Tento klub združuje poslancov a sympatizantov, ktorým sú kresťanské hodnoty blízke a snažia sa ich presadzovať tak v živote, ako aj v komunálnej politike a medzi obyvateľmi Ružomberka.