Adam Mlynček

25.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sme pochovali jedného obetavého a čestného človeka, ktorý v nejakom čase zmenil svoj život o 180 stupňov. Ako vdovec žil niekoľko rokov spolu s rodinou svojho syna. Bol výnimočný v tom, že jedného dňa si povedal, že nebude piť alkohol a nepil ho viac ako pol storočie. Od svojej manželky Emílie získal špeciálny vzťah k ľudom, ktorí majú rôzne hendikepy, boli na vozíčkoch a podobne. Veľakrát cestoval do Lúrd s postihnutými ľuďmi v rámci Slovenska. Neúnavne pomáhal Charite pri rôznych akciách. Svoj penzijný vek venoval službe iným. Vážil som si na ňom aj to, že bol členom KDH nielen v dobe slávy, ale aj v časoch, kedy sa nám nedarilo. Svoj postoj k nášmu hnutiu mal jasne zadefinovaný a všade, kde sa nachádzal, vedel hrdo vyhlásiť, že sa za KDH nehanbí a plne ho podporuje.