Ako je to s cyklochodníkmi v meste

04.07.2020 · Ján Bednárik

Predstavitelia mesta už dlhší čas uvažujú nad vybudovaním cyklochodníkov v Ružomberku. Málokto však vie, aký je skutočný stav tejto problematiky.

Plánujeme vybudovanie troch cyklotrás, ktoré by mali viesť cez mesto. Prvá cyklotrasa povedie od Katolíckej univerzity po železničnú stanicu: jej trasa bude začínať pri Tescu, pokračovať bude popri Váhu cez park na Považskej ulici poza nemocnicu a následne popod most, ktorý vedie smerom na Oravu, ďalej povedie na most k železničnej stanici. Na túto trasu je vydané Územné rozhodnutie, pričom začíname s vyvlastňovaním a uzatváraním zmluvy so SVP a SPF. Táto trasa je zahrnutá do tzv. Važskej cyklomagistrály, ktorá pôjde aj cez naše mesto. Aká bude trasa Važskej cyklomagistrály a aké sú jej varianty, o tom sa zmienim nabudúce.

Aby sa mesto mohlo uchádzať o financovanie z fondov, potrebuje mať spracovaný úsek cyklotrasy až po stavebné povolenie, o vydaní ktorého vás budem včas informovať. Na každej gremiálnej porade sa pýtam zástupcov právneho oddelenia, aký pokrok urobili v poslednom týždni. Uvedomujem si, že používam istú formu nátlaku, ale ak sa chceme pohnúť ďalej, inej cesty niet. Informácie ohľadom ďalších dvoch pripravovaných cyklotrás priblížim neskôr.