Baničné – otočka pre autobusy

07.01.2021 · Ján Bednárik

Dňa 28.12.2020 sa na mestskom úrade uskutočnilo stretnutie troch miestnych poslancov za lokalitu Baničné. Predmetom jednania bolo prerokovanie požiadavky zo strany mesta vytvoriť priestor pre otáčanie autobusov. V Baničnom je plánovaný dopravný uzol a v tomto priestore sa niektoré autobusové spoje plánujú otáčať. Pôvodne navrhované miesto na tento účel bolo na jednom z miestnych parkovísk, avšak realizáciou tohto zámeru by došlo k úbytku parkovacích miest v počte 9. Uvedomovali sme si, čo táto správa vyvolá v povedomí miestnych obyvateľov, keďže už teraz je v tejto oblasti napätá situácia ohľadom parkovania. Pri spoločnom rokovaní sme našli priestor, kde vytvoríme nové parkovacie miesta v rovnakom počte vo vzdialenosti cca 50 metrov od existujúceho miesta. Túto myšlienku by sme však museli zrealizovať do 1. 1. 2021. Ešte v ten večer mi volal expert na dopravu p. Mišovič, že má iné riešenie, ktoré je takpovediac bezbolestné. Na druhý deň sme sa stretli na mieste a prešli sme si návrh, ktorý ponúkol miestny poslanec p. Šípoš. Výsledný stav bol ten, že pôvodné parkoviská zostali nezmenené a vytvorila sa tzv. točňa pre autobusy na novej ploche vzdialenej od parkovacích miest cca 50 metrov. Po tomto rozhodnutí sa musela uskutočniť rýchla realizácia zámeru. Ešte na Silvestra miestni obyvatelia mohli vidieť bager, nákladné autá aj pracovníkov. Výsledok bol taký, že prvý deň nového roka bolo všetko pripravené a nový systém prevádzkovania miestnej dopravy sa mohol začať. Je však potrebné povedať, že tento stav je len dočasný. V priebehu roka sa budeme zaoberať urbanizáciou tohto územia a hľadať aj iné miesta na parkovanie. Je tiež užitočné povedať, že aj vďaka tomuto stretnutiu sa objasnil problém s parkovaním. Našli sa plochy, o ktorých sa predtým vôbec neuvažovalo, a pritom sú tieto miesta na pozemkoch mesta v blízkosti výškových panelákov.