Blaguss

07.12.2020 · Ján Bednárik

Ešte niekoľko rokovaní na MÚ a bude tu Nový rok, a s ním aj nový dopravca v našom meste. Aby boli čo najmenšie problémy pri zavádzaní nového dopravcu, je potrebné pripraviť dobrú informačnú kampaň. Takúto medializáciu nemôže nik iný urobiť lepšie ako ružomberské médiá – Ružomberský hlas a Mestská televízia Ružomberok. Dnes sme na prvom stretnutí s médiami načrtli scenár informačnej kampane. Do budúceho týždňa pripravíme grafické znázornenie trás autobusov a cestovný poriadok. Televízia pripraví krátke televízne vstupy o tom, ako bude v skutočnosti vyzerať ružomberská autobusová doprava a aké zmeny nás v nej čakajú. Myslím, že to bude pre všetkých veľké prekvapenie.