Blaguss

04.01.2021 · Ján Bednárik

Je piatok 1.1.2021 a ja spolu s  Tomášom Mišovičom a Jurajom Jendrišákom – tvorcami dopravného systému MHD – sme sa stretli ráno o 4:00 hod. v priestoroch bývalého podniku ČSAD, kde má Blaguss svoje zázemie. Bolo to pamätné ráno, počas ktorého sa začala nová etapa v zavedení modernej mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku. Zmena v takomto rozsahu je na Slovensku jedinečná. Priznám sa, že v to ráno som bol celý čas v napätí, ako to všetko dopadne, lebo to už nebola teória, ale ostré nasadenie. Sedem autobusov a sedem vodičov, ktorí prišli zo západného Slovenska do neznámeho mesta mi navrávalo, že ak to bude fungovať, tak len vďaka expertom, ktorí majú veľké skúsenosti a fortieľ v tejto oblasti.

V onen deň som absolvoval jazdy na všetkých spojoch spolu s prestupmi, všetko na čas. Bol som milo prekvapený, ako to všetko do seba zapadá a nadväzuje. Tvorcovia systému a dispečér zo strany spoločnosti Blaguss vedeli naspamäť jednotlivé časy spojov, takže vedeli hneď zareagovať, ak nejaký spoj meškal čo i len minútu. Táto raňajšia skúsenosť ma presvedčila, že mesto sa rozhodlo pre tých správnych expertov a keď sa k tomu pridá aj skúsená spoločnosť – v našom prípade Blaguss – potom bude tento projekt určite úspešný.