Blaguss

19.11.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie s výhercom súťaže na zabezpečenie verejnej služby v oblasti dopravy – Mestská autobusová doprava v Ružomberku. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia spoločnosti Blaguss na Slovensku – páni Josef Luis Wieser a Tomáš Bezoušek, za našu stranu bol prítomný Tomáš Mišovič a ja. Predmetom stretnutia bolo stanovenie postupu, ako ďalej vo verejnej doprave i napriek tomu, že doterajší dodávateľ služby Arriva stále podáva podnety na UVO, len aby narušil proces legálnej súťaže a jej výsledky. Bližšie informácie budem postupne zverejňovať tak, aby spoločnosť Arriva pri ukončení zmluvy urobila čo najmenšiu ujmu mestu.