Boj o bytovku pokračuje

16.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes som sa spolu s p. Mišovičom zúčastnil na ďalšom rokovaní v záležitosti zamietnutej výstavby bytovky na Plavisku. Išlo o konzultáciu na Štátnom fonde rozvoja bývania v Bratislave. S pracovníkom uvedeného fondu sme prerokovali aktuálny stav a nové podanie žiadosti o výstavbu plánovanej a nečakane pozastavenej bytovky. Pracovník fondu ma upozornil na veci, ktoré je potrebné upraviť, prípadne vysvetliť v žiadosti, ktorú chceme opätovne podať na budúci týždeň na pobočke ŠFRB v Žiline. Samozrejme vás budem informovať, ako to tentoraz dopadne.Dnes som sa spolu s p. Mišovičom zúčastnil na ďalšom rokovaní v záležitosti zamietnutej výstavby bytovky na Plavisku. Išlo o konzultáciu na Štátnom fonde rozvoja bývania v Bratislave. S pracovníkom uvedeného fondu sme prerokovali aktuálny stav a nové podanie žiadosti o výstavbu plánovanej a nečakane pozastavenej bytovky. Pracovník fondu ma upozornil na veci, ktoré je potrebné upraviť, prípadne vysvetliť v žiadosti, ktorú chceme opätovne podať na budúci týždeň na pobočke ŠFRB v Žiline. Samozrejme vás budem informovať, ako to tentoraz dopadne.