Bytovka Plavisko

04.12.2020 · Ján Bednárik

Nič nie je také jednoduché, ako to častokrát vyzerá. Po informácii zo strany Ministerstva dopravy a výstavby, ktoré pre náš projekt výstavby nájomných bytov na Plavisku dalo akceptačný list na udelenie dotácií, nastala druhá časť celého procesu v podobe odsúhlasenia žiadosti na Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý poskytuje úver. V tejto časti projektu je to oveľa zložitejšie. Po zistení, že uvedený fond má v niektorých bodoch projektu pripomienky a námietky, som bol nútený tieto informácie hneď a priamo na ŠFRB preveriť. Stretnutie som absolvoval včera za prítomnosti generálneho riaditeľa fondu rozvoja a riaditeľa odboru posudzovania a schvaľovania úverov, kde ma oboznámili s ich námietkami. Z ich strany zazneli rôzne návrhy od stiahnutia žiadosti až po vysvetlenie námietok. Na záver sme sa dohodli, že sa z našej strany pokúsime veci vysvetliť a objasniť tak, aby boli zrozumiteľné aj pre fond. Či sa to podarí, to uvidíme.