Černová a kamióny

02.02.2021 · Ján Bednárik

Veľakrát ma oslovovali obyvatelia miestnej časti Černová, aby mesto začalo konečne riešiť prejazd kamiónov cez túto lokalitu. Veľa nespokojnosti vznikalo najmä vtedy, keď sa začala tvoriť kolóna áut pred vstupom do mesta zo smeru Žilina. Stávalo sa to najmä v letnom období, kedy si šikovní kamionisti prevážajúci tovar, drevo alebo iné komodity skracovali cestu po miestnej komunikácii, ktorá sa napája na hlavnú cestu 1/18, čím predbiehali poctivých vodičov čakajúcich v kolóne. Takto si skracovali kolónu aj o celý kilometer. Najviac na tento stav doplácali obyvatelia žijúci na ulici Pri Váhu. Navyše cesta nie je stavaná na takto frekventovanú kamiónovu dopravu. Okrem toho sa na uvedenej ulici nachádza materská škola, bývajú tu mladé rodiny s deťmi. Častokrát vznikali situácie, kedy sa nedalo prejsť z jednej strany ulice na druhú. Tento stav by už mal byť minulosťou, nakoľko som v spolupráci so štátnou políciou zabezpečil umiestnenie dopravnej značky „zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám“. Splnil som to, čo som miestnym obyvateľom sľúbil a kamionisti si už nebudú skracovať cestu cez miestnu časť Černová.