Cesta R1 a stratégia, ktorá sa pripravuje

12.08.2020 · Ján Bednárik

Na základe pozvánky VÚC sa dnes konalo verejné prerokovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja na Mestskom úrade v Žiline. Už samotné zloženie prítomných na stretnutí naznačovalo, že pôjde o dôležité záležitosti. Moja predtucha ma nesklamala. Keď prednášajúci zo Žilinskej univerzity – spracovateľ stratégie začal hovoriť o doprave, konkrétne o ceste D1 ako o priorite číslo 1, trochu som sa upokojil a bol som rád, že sa konečne niečo pozitívne ukazuje aj z Považia. Téma ciest a priorít pokračovala ďalej, až kým sa prednášajúci nedopracoval ku komunikáciám R3 a R1. Na margo tohto argumentu sa jasne vyjadril, že všetky analýzy a prepočty jasne ukazujú na skutočnosť, že cesta R3 z Oravy cez Martin až na cestu do Žiaru nad Hronom je v pripravovanej stratégii navrhnutá ako priorita. Dôvod priority spočíval v tom, že je tu väčšia obslužnosť obyvateľov, vyšší verejný záujem k uvedenej variante a podobne. Toto som z úst univerzitného profesora nečakal. Okamžite začala diskusia, ktorá pokračovala aj v samotnom závere prerokovania stratégie. Proti tomuto jednostrannému tvrdeniu sa postavili zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy, lebo posúdenie varianty bolo jednostranné a neobjektívne. Neboli v ňom totiž zakomponované všetky potrebné údaje, ktoré jednoznačne preukazujú opak návrhu predloženého spracovateľom. V diskusii som položil otázku, dokedy je možné uvedenú štúdiu pripomienkovať. Odpoveď, ktorú som dostal, ma šokovala: dnes je posledný deň. Prítomný zástupca VÚC požiadal príslušný úrad o predĺženie termínu do 21.8.2020. Je to zvláštne a zarážajúce, že k tak dôležitej veci sa ponechalo tak málo času na pripomienkovanie. Všetko to nasvedčuje zámeru, aby sme sa dostali do časovej tiesne a aby pripravený dokument prešiel do materiálov VÚC na schválenie do územného plánu VÚC bez komplikácií. Druhou nemilou skutočnosťou je fakt, že nikto z nás na meste nevedel o tom, že v Liptovskom Mikuláši bol tento dokument prerokovaný.

Aké z tohto plynie pre mňa poučenie? Také, že Žilina jednoznačne bojuje za to, aby verzia R3 bola presadená a zapracovaná do územného plánu VÚC , čomu nasvedčuje aj fakt, že cesta R1 dodnes nie je zahrnutá v Územnom pláne VÚC Žilina. Treba otvorene povedať, že aj niekdajší predseda VÚC Juraj Blanár tiež presadzoval R3. Úlohou poslancov VÚC je však presadiť cestu R1, aby bola zapracovaná v Územnom pláne VÚC a aby sa v jej príprave pokračovalo na úrovni vlády. Bližšie informácie o celom dokumente sa nachádzajú na stráne VÚC Žilina – hneď na prvej stránke pod názvom „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy“. Z tohto dokumentu som vybral len jednu tému, ktorou je autodoprava. V samotnej štúdii sa hovorí aj o cyklotrasách, autobusovej doprave, lodnej doprave atď. O pripomienkach k predloženej štúdii z našej strany vás budem priebežne informovať.