Cesty

03.11.2020 · Ján Bednárik

Už roky sa hovorí o tom, že hlavné cestné tepny mesta Ružomberok by sa mali opraviť vo forme položenia nového asfaltového koberca. V mesiaci november sa toto prianie mnohých obyvateľov stane skutočnosťou. Poslanci na návrh vedenia mesta schválili opravu troch ciest. Makovického ulica zmení svoj asfaltový koberec v celej dĺžke od Galérie Ľudovíta Fullu po hotel Ačko za vysúťaženú cenu 111 tis. €. Druhou ulicou bude Plavisko: oprava je plánovaná od Billy po ulicu Hollého v celkovej cene 108 tis. €. Posledná oprava cestnej komunikácie bude realizovaná na uliciach Cintorínska – Kalvárska za 45 tis.€. Podľa uvedených cien je možné predpokladať, že firmy realizujú stavby v minimálnom zisku. Na základe prieskumov cien na realizáciu opráv uvedených ciest sme predpokladali ceny vyššie o 40 %. Aj predložené plány predstavujú niečo nové, čo sa v meste roky nerealizovalo.