Cintorín

31.07.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som dával na webovú stránku informáciu, ako je to s cintorínom a aké prácu bude potrebné v ňom vykonať. Dnes sa to, o čom som písal, začalo realizovať. Oslovil som spoločnosť, ktorá zamestnáva odsúdených občanov, s požiadavkou o vykonanie niektorých prác na cintoríne. Osem chlapov, ktorí sa plných šesť hodín nezastavili, urobilo kus roboty. Od hrabania sena, vyrezávania krovín, čistenia priestorov medzi hrobmi až po úpravu terénu pri urnovom háji. Toto všetko sa stihlo za dva dni práce. No napriek všetkému, čo sa vykonalo, zostáva tu ešte veľa roboty. Na budúci mesiac sa k podobnej činnosti chceme opäť vrátiť.