Cintorín

17.07.2020 · Ján Bednárik

V poslednom čase sa mi na stole hromadí stále viac sťažností, že na mestskom cintoríne nie je pokosená tráva, zostáva tam neporiadok po kamenárskych firmách, sú tam popadané konáre…

Včera ráno som sa stretol s prevádzkarkou cintorína pani Moravčíkovou. Spoločne sme prešli celý objekt a preveril som, či sú sťažnosti opodstatnené alebo nie. Pravda je taká, že ľudia, ktorí sa sťažovali, mali absolútnu pravdu. Zistil som, že obyvateľov ani tak netrápi výsledok takéhoto stavu ako skôr príčiny, ktoré ho zavinili. A aké teda sú? Pomerne prozaické: pracovníci technických služieb jednoducho nestíhajú vykonávať všetky práce načas z toho dôvodu, že tráva po častých dažďoch príliš rýchlo rastie. Pre mňa vyvstáva otázka, ako tento stav riešiť do 1. novembra, resp. do výberu nového dodávateľa – prevádzkara týchto služieb. Oslovil som spoločnosť, ktorá môže poskytnúť odsúdených na také práce, akými sú kosenie, čistenie, úprava lavičiek a všetko ostatné, čo bude úprava cintorína vyžadovať. Na budúci týždeň sa opäť stretnem s pani Moravčíkovou a tiež s dodávateľom služieb za mesto p. Hrnčiarom. Spoločne dohodneme harmonogram a postup potrebných prác a úprav na cintoríne. O tom, ako sa budú stanovené práce vykonávať, vás budem informovať.