Cyklomobilita v meste

03.06.2021 · Ján Bednárik

Záležitosti ohľadom presúvania sa bicyklom do práce, vyjdenia si do mesta bicyklom na zmrzlinu či prechádzky mestom na bicykli napredujú a pomaly sa plní sen, o ktorom sa v našom meste veľa hovorilo. Prvým krokom zo strany mesta bolo zabezpečenie prechodu bicyklom po pešej zóne na dobu troch mesiacov. Ako tento smelý krok dopadne, to budeme vedieť po určenej dobe. Čo nás ale v tejto súvislosti najviac zaujíma, to je oprava pešej zóny. V súčasnosti sme veľmi kritizovaní za jej aktuálny stav a musím konštatovať, že oprávnene. Keď som zisťoval príčiny tohto problému, zo získaných informácií jednoznačne vyplynulo, že po týchto cestách chodia autá s tonážou viac ako 20 ton. Z tohto dôvodu pripravujeme také obmedzenia do oblasti pešej zóny, ktoré nebudú poškodzovať dlažbu. Obmedzenia sa budú týkať nielen možnosti vstupu do tejto zóny s maximálnou tonážou do 7,5 tony, ale pravdepodobne bude obmedzená aj frekvencia dodávania tovarov do obchodov. Tieto posledné kroky bude ale potrebné skonzultovať so samotnými podnikateľmi na pešej zóne.