Cyklotrasa Ružomberok – Vlachy

09.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo rokovanie ohľadom cyklotrasy, ktorá je súčasťou Važskej magistrály vedúcej z Ružomberka do obce Vlachy tak, aby bola prepojená na cyklotrasu vedúcu do Liptovského Mikuláša. Po roku práce máme vypracovanú štúdiu uvedenej trasy cez VÚC, ktorú sa mi podarilo presadiť. Dnes potrebujeme na podklade uvedenej štúdie vypracovať projektovú dokumentáciu cyklotrasy. Potrebné financie na jej realizáciu chceme získať z rozpočtu Ministerstva výstavby a dopravy SR. Ide o sumu cca 32 tisíc €. K tomu, aby sa to podarilo, je potrebné rokovať so správnymi osobami. Jedným z nich je aj p. Mozol a p. Sieklik.