Detské ihrisko – pre radosť aj starosť

16.07.2020 · Ján Bednárik

V rámci investičnej akcie mesta sme tento rok dali do užívania detské ihrisko na ulici Makovického. Je vybudované tak pre malé deti ako aj pre tínedžerov, ktorí chcú športom tráviť voľný čas. Myšlienka je vynikajúca, všetci obyvatelia tejto lokality ju prijali s nadšením  a čakali, kedy sa zrealizuje. Keď už boli ihrisko aj celý areál pripravené k užívaniu, stalo sa to, čo nik nečakal. Nové ihrisko pritiahlo početnú marginalizovanú skupinu, ktorá tu trávi čas do neskorých večerných hodín. Obyvatelia a miestne deti okolia sú prekvapení, lebo miesto, kde sa mali hrávať, je teraz obsadené. Na mesto sme dostali viac podnetov v tejto veci. Pochopil som, že vec musíme rýchlo riešiť, pričom však nemôžeme nikoho diskriminovať. Dnes som zvolal pracovníkov, ktorí sa na meste venujú sociálnej oblasti. Priblížili sme si situáciu a dohodli sa, že v utorok sa stretneme a budeme rokovať o nasledujúcich bodoch programu:

1.) Informácia o aktuálnom stave na ihrisku (ul. Makovického)

2.) Informácia o aktuálnych problémoch na ul. Textilná

3.) Informácia o riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľov

4.) Návrh riešenia vonkajších priestorov na športové a iné voľnočasové aktivity pre rómsku komunitu.

Na stretnutie sú pozvaní:

p. Adriana Stolárová – poslankyňa MsZ

terénni sociálni pracovníci

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Komunitné centrum Úsmev ako dar

Komunitné centrum Bratskej  jednoty baptistov

Mestská polícia + MOPS

Pevne verím, že nájdeme spoločné riešenie, ktoré povedie k spokojnosti všetkých strán.