Diaľnica D1

17.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo online stretnutie s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom. Prerokovaných bodov bolo niekoľko, ale najdôležitejší sa týkal požiadavky, aby sme dostali priame informácie o problémoch ohľadom výstavby D1 Hubová – Ivachnová. V médiách sa totiž objavili informácie, že dostavba uvedeného úseku môže mať podobný scenár ako vo Višňovom. V online rozhovore primátor mesta tlmočil p. ministrovi myšlienku, že aj napriek problémom by takýto spôsob nielen spomalil, ale aj zastavil stavbu na niekoľko rokov. Rokovanie sa ukončilo v prísľube, že ministerstvo bude hľadať cestu, ako daný stav zrýchliť, pričom bude v dohľadnej dobe informovať primátora mesta Ružomberok, či a ako sa tento stav zlepšuje.