Gejdák

03.02.2021 · Ján Bednárik

Práce v tejto lokalite pokračujú aj naďalej. Jedným z vážnych problémov je vyriešenie spoločnej cesty pre obidve strany, kde budú stáť rodinné domy. Na jednej strane cesty je súkromný investor výstavby rodinných domov, na druhej – takisto pre výstavbu domov – je investorom mesto. Obidve strany spája spoločná cesta. Stredom tejto cesty vedie pozemok, ktorý nepatrí ani jednej ani druhej strane. Nazýva sa aj Kráľovská cesta a vedie až na Vlkolínec. Tento pozemok spravuje Slovenský pozemkový fond. Mesto s ním už rokovalo vo veci delimitácie spomínaného úseku, na ktorom je komunikácia, na mesto z dôvodu verejného záujmu. Mesto podá žiadosť na fond, aby uvedený pozemok – cestu dostalo do majetku a tak sa vyriešil problém s miestnou komunikáciou.