Grant na pomoc školám

17.08.2020 · Ján Bednárik

Čas ide veľmi rýchlo a vedenie mesta si uvedomuje, že po nútenej pauze spôsobenej koronavírusom je najvyšší čas začať s realizáciou grantu určeného na pomoc školám, zvlášť s jeho prvou – stavebnou časťou. Dnes sa uskutočnilo ďalšie stretnutie riaditeľov škôl, pracovníkov projektových oddelení, zástupcu oddelenia školstva a pracovníka verejného obstarania. Po vyrátaní časového harmonogramu nám vychádza, že realizácia stavených úprav by sa mala začať už v mesiaci september, čomu sme prispôsobili celý proces úvodnej realizácie grantov. Práve dnes sa zverejnila informácia o verejnom obstaraní na zákazky škôl, ktorých sa grant týka. Je namieste poznamenať, že stavebné práce budú na vybraných školách trvať maximálne dva mesiace. Druhá časť grantu je zameraná na vybavenie škôl potrebnými pomôckami a internými zariadeniami. Táto časť bude oveľa náročnejšia ako prvá. Je zrejmé, že budeme musieť všetky položky v projektoch preindexovať na aktuálne ceny. Vieme aj to, že mesto bude musieť pravdepodobne doplatiť rozdiel cien v čase podania žiadosti a dnes. Riaditelia a mesto urobí všetko pre to, aby sa projekty šťastne ukončili, pretože už dnes máme časový schodok tri mesiace. Verím, že sa nám tento grant spoločnými silami podarí úspešne zrealizovať.