Hrabovská studnička

05.02.2021 · Ján Bednárik

Veľa občanov nás začalo kritizovať, že sa o Hrabovskú studničku a jej okolie nestaráme. Nechávame vraj namŕzať ľad a ľudia prechádzajúci po chodníku nemôžu pre zľadovatenosť chodníka v okolí studničky prejsť. Preto musia zostúpiť na cestu a opäť sa vrátiť na chodník, čo je dosť nebezpečné zo strany vozidiel, ktoré často idú neprimeranou rýchlosťou. Je však namieste pripomenúť, že práve naši občania odstránili výtokové zariadenie a práve preto tečúca voda na chodníku namŕza. Po tejto urgencii občanov sme opäť zabezpečili výtokové potrubie s prianím, aby to vydržalo čo najdlhšie, lebo to slúži nám všetkým.