Kalvária

02.07.2020 · Ján Bednárik

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva som dostal otázku: „Čo je nové na Kalvárii?“ Táto otázka zo strany poslanca bola mierená cielene a jasne a chcela priamu odpoveď. Prečo? Pretože sa stalo to, čo nik nečakal. Koncom roka 2019 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavieb pre lokalitu Kalvária. Pôvodne sa tam plánovala výstavba rodinných domov, avšak rozhodnutie hovorí o výstavbe bytových domov. Právo na odvolanie bolo len počas vianočných sviatkov. Nikto z vedenia mesta však o tom nevedel napriek tomu, že stavebný úrad sídli v priestoroch mestského úradu. Teraz je tam plánovaných 12 bytových domov o kapacite 51 bytov.

V máji 2020 sa ma kolega poslanec spýtal, či viem o tejto plánovanej výstavbe. Ja som bol celý čas presvedčený o výstavbe rodinných domov na Kalvárii, preto som nechápal, o čom hovorí. Keď mi vysvetlil, čo sa stalo, bol to pre mňa obrovský šok. Úradník, ktorý je vedúcim útvaru hlavného architekta mesta vedel, že v tejto lokalite sa majú stavať rodinné domy, ktoré majú mať v zadnej časti záhrady susediace s priestorom Kalvárie. Spomenutý úradník však dal za jeho oddelenie súhlasné stanovisko s tým, že v uvedenej lokalite je možné postaviť aj bytové domy.

Mne momentálne neostáva nič iné, len za mesto podať podnet na preskúmanie vydania územného rozhodnutia . Celá agenda je však oveľa zložitejšia. Zaujímavá a rovnako zarážajúca je ale skutočnosť, že do tejto „kauzy“ sú opäť zapletené mená, ktoré dobre poznáme.