Karanténa

30.10.2020 · Ján Bednárik

Mnohí z nás v poslednom období zakúsili, čo to znamená byť najprv v 14-dňovej, neskôr už len v 10-dňovej karanténe. Nie vlastnou vinou sme sa v nej viacerí ocitli, pretože sme sa zúčastnili napr. na pracovnom rokovaní, kde niektorí zo zúčastnených boli po testovaní na COVID-19 pozitívni. Aj ja už po druhej karanténe opäť pokračujem v podávaní informácií ohľadom toho, čo sa v meste deje a čo je nové. Moji kolegovia majú každý deň ráno o 8:00 krátku poradu k pripravenému testovaniu, kde v spolupráci s vojakmi detailne riešia celý proces a priebeh testovania. Po dnešnej porade sa veci už len dolaďovali. Všetko by malo byť pripravené. O tom, ako taká porada vyzerá, hovorí aj nasledujúci obrázok.