Klačno

22.07.2020 · Ján Bednárik

Prešlo už pár rokov, odkedy sme ako poslanci za obvod Klačno presadili vybudovanie športovo-oddychového areálu na našom sídlisku. Po dlhom a pomerne tvrdom presadzovaní našej požiadavky na mestskom zastupiteľstve sa nám ju nakoniec podarilo zrealizovať. Dnes môžeme pokojne konštatovať, že to bolo správne rozhodnutie. A hoci bývalý zástupca primátora bol proti tomu, aby sa v areáli nachádzali dve vodné plochy, nakoniec sme ho presvedčili. Okrem hojdačiek a ďalších atrakcií práve tieto jazierka priťahujú zvlášť malé deti, ktoré tam kŕmia ryby a najnovšie aj divé kačky. Pohľad na uchvátené deti je zážitkom, ktorému žiadny rodič neodolá.

Celé toto pekné prostredie by však nepôsobilo tak pozitívne, keby areál nemal svojho správcu a tým nemohol byť nik iný, než bývalý poslanec, ktorý sa rovnako pričinil o vybudovanie tohto diela. Týmto obetavým človekom je Ladislav Valent. Okrem pravidelného čistenia areálu sa stará aj o pokosenie trávy, o malé opravy na mobiliári a vlastne o všetko, čo do areálu patrí. Najmä vďaka nemu je dnes táto lokalita vyhľadávaná nielen obyvateľmi Klačna, ale aj obyvateľmi iných častí mesta. Aj touto cestou sa chcem pánovi Valentovi úprimne poďakovať za jeho obetavú a nenahraditeľnú prácu.