Kosovo

16.12.2020 · Ján Bednárik

Dňa 26. 6. 2020 som písal na tejto stránke o probléme so zásobovaním pitnej vody obyvateľov bytoviek a miestnych nehnuteľností, ktorí sa na mňa a miestneho poslanca p. Pavla Šípoša obrátili s prosbou o pomoc. V poslednej vete príspevku som uviedol: „Keď budú miestni obyvatelia v bytovkách pripojení na verejný vodovod, dlhoročný problém Kosova s vodou sa ukončí.“ Toto sa minulý týždeň uskutočnilo i napriek tomu, že to trvalo pol roka. Miestna správkyňa bytovky p. Nociarová, cez ktorú išiel celý projekt, zabezpečila realizáciu stavby dodávateľským spôsobom. A tak dnes môžem spokojne vyhlásiť: „Čo som sľúbil, to som aj splnil“.