Kosovo

26.06.2020 · Ján Bednárik

Pred dvoma týždňami sa obyvatelia Kosova a jeho okolia obrátili na mňa spolu s poslancom za tento volebný obvod Pavlom Šípošom, aby som pomohol vyriešiť problém, ktorý už nie je v ich moci riešiť. Bol to nedostatok vody. Už týždeň nemajú vodu a aj predtým sa často stávalo, že ľudia prišli domov a nemali vodu. Všetko to začalo, keď sa na ich miestny vodovod napojili podnikatelia, ktorí používajú vodu na svoje podnikateľské účely. Ide o vodu z prepadu miestneho vodojemu na Gejdáku, a ten je v súkromných rukách. Keďže išlo o urgentné riešenie, požiadal som ešte v ten deň o stretnutie majiteľa vodojemu pána Sanigu a zároveň som absolvoval stretnutie s riaditeľom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. Ing. Milanom Mojšom. Dohodli sme sa, že na druhý deň VSR predloží riešenie situácie. Nasledujúci deň som sa stretol s p. Sanigom. Dal mi za pravdu, že niekde dochádza k únikom vody ešte v samotnom vodojeme a tiež po jeho trase, takže tadiaľto cesta neviedla. V rovnaký deň som sa opäť stretol s pracovníkmi vodárenskej spoločnosti, ktorí mi predložili spôsob riešenia. Zároveň som požiadal cez miestneho poslanca Pavla Šípoša o stretnutie zástupcov obyvateľov Kosova, ktorým som odovzdal žiadosti a prihlášky na napojenie sa na verejný vodovod. Súčasne som im vysvetlil nájdené riešenie, s ktorým jednotliví zástupcovia súhlasili. Dohodli sme sa na stretnutí o týždeň, aby som preveril situáciu s napojením na vodovod a v prípade vyskytnutia problému ho riešil. Keď budú miestni obyvatelia v bytovkách pripojení na verejný vodovod, dlhoročný problém Kosova s vodou sa ukončí.