Oblastná organizácia cestovného ruchu

04.11.2020 · Ján Bednárik

Na včerajšej porade vedenia mesta bol do programu zaradený bod Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). Predmetom prerokovania bol návrh jednotlivých akcií, ktoré by mohli byť zaradené do plánu OOCR pre rok 2021 za mesto Ružomberok. Jednou z mojich požiadaviek do programu bolo zaradenie projektu „Projektová dokumentácia Cyklotrasa RK – Liptovská Mara ( Važská magistrála)“. Z členského príspevku organizácie by išla suma 10 700 € a z ministerstva dopravy 30 600 €. Túto požiadavku som konzultoval aj s p. Bartkovou, ktorá je riaditeľkou OOCR. Najväčšou úlohou pre nás bude presvedčiť ministerstvo, aby nám schválilo príspevok z ich strany, čo si bude vyžadovať veľký lobing aj kus šťastia. Pomoc mi prisľúbila aj samotná pani riaditeľka. Ešte pred tým však bude potrebné presvedčiť členov Komisie pre kultúru a cestovný ruch v našom meste, aby to schválila a stotožnila sa s týmto projektom. Z tohto pohľadu bude rovnako potrebná aj podpora bicyklistov Ružomberka.