Parkovací systém – Čutkovská dolina

23.07.2020 · Ján Bednárik

Pred dvoma mesiacmi sa uskutočnilo stretnutie s poslancom za mestskú časť Černová Patrikom Habom a jeho spoločníkom Ľubošom Sidorom. Predmetom stretnutia bolo riešenie dopravy v Čutkovskej doline. Pri spoločnom rozhovore sme dospeli k názoru, že systém monitorovania, ktorý sme v zastupiteľstve schvaľovali, by mohol pomôcť čiastočne riešiť aj problém parkovania a dopravy práve v tejto lokalite. Dohodli sme sa na pilotnom riešení a následne na predložení a schválení tohto projektu v mestskom zastupiteľstve. Odvtedy prešli už spomenuté cca dva mesiace a projekt je zrealizovaný. Návštevníci Čutkovskej doliny budú ešte pred vstupom do doliny informovaní, koľko je tam voľných parkovacích miest. Prvá informácia sa nachádza už na hlavnej ceste 1/18, druhá je na križovatke Klačno – otočka  a ďalšia informačná stanica je pri Základnej škole na Klačne. Systém monitoruje počet vozidiel, ktoré vchádzajú do doliny, a zároveň vyhodnocuje počet parkovacích miest v samotnej doline. Pokiaľ budú parkovacie plochy zaplnené, zamestnanci spoločnosti, ktorá vlastní nehnuteľnosti v Čutkovskej doline, budú odkláňať návštevníkov doliny na parkovacie plochy na sídlisku Klačno, resp. na príjazdovej ceste k nemu. Ak sa tento systém osvedčí, je veľký predpoklad, aby sa zaviedol aj v Hrabove a na Vlkolínci.