Plaváreň

03.09.2020 · Ján Bednárik

Na dnešný deň bolo naplánované stretnutie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave projektovej dokumentácie na výstavbu plavárne. Projekty pre stavebné povolenie sú rozpracované na 80 %. Na dokončenie nám ešte chýba doriešiť energetiku. Od začiatku riešenia projektu sme hovorili, že ekonomika pri tomto projekte má prioritu a to s dôrazom na čo najnižšie prevádzkové náklady. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme zvolili túto oblasť realizovať cez kogeneračné jednotky, a práve tie boli dnes predmetom rokovania: prepojenie kúrenia, ohrevu vody a rekuperácie s kogeneračnými jednotkami. Rokovanie nebolo vo všetkých jeho častiach pokojné, lebo snaha o presadenie nových trendov a myšlienok často naráža na klasické riešenie problematiky. Záver tohto pracovného stretnutia priniesol riešenie, ktoré je navrhnuté na plavárňach s najlepšou ekonomikou a najnižšími prevádzkovými nákladmi.