Plaváreň

05.11.2020 · Ján Bednárik

Proces prípravy stavby novej plavárne stále pokračuje bez toho, aby som informoval verejnosť, čo je nové. Skutočnosť si ale vyžaduje, aby som predsa len povedal niečo o príprave výstavby novej plavárne. V minulom týždni sme dostali komplet spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v stupni rozpracovanosti realizačného projektu. Dnes sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi kľúčových profesií, ktorí sa podieľali na vypracovaní projektovej dokumentácie na plaváreň. Jednotliví profesijní projektanti zdôvodňovali svoj rozpočet a predkladali možnosti variantného riešenia. Hlavný projektant stavby predpokladá, že do dvoch týždňov by mal mať pripravené stanoviská organizácii k projektu. Po tomto kroku pristúpi k podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia.