Plaváreň

15.12.2020 · Ján Bednárik

Dnešný deň bude pamätný. Dôvod je prozaický: dnes sme podali projektovú dokumentáciu na Oddelenie stavebnej správy za účelom vydania stavebného povolenia. V duchu som to sám okomentoval slovom „konečne“. Týmto sa ale proces nekončí, bude potrebné ešte lobovať u energetikov, ktorí nám stále nedali bod napojenia. Avšak v procese vydania dokumentácie pre územné rozhodnutie nám dali súhlasné stanovisko. Predpokladám, že v januári sa nám to podarí zabezpečiť. Do procesu vydania stavebného povolenia nám ešte chýba zmluva o budúcej zmluve na malé pozemky pri plavárni, ktoré sú vo vlastníctve SPF. V januári táto zmluva ide na schválenie do Rady pozemkového fondu. V tomto týždni začínam s prípravou podkladov pre výber verejného obstarávateľa pre verejné obstaranie celej stavby. Verím, že vydanie stavebného povolenia by malo byť hotové v prvej polovici februára 2021, kedy by sme mali vyhlásiť verejné obstaranie na výstavbu Mestskej plavárne v Ružomberku.