Plaváreň

04.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa konalo posledné stretnutie zainteresovaných osôb zo strany spoločnosti Mondi, SCP, spoločnosťou CZT, generálnym projektantom a jeho špecialistom na energetiku, a reprezentantmi mesta. Predmetom stretnutia bolo posledné odsúhlasenie predpokladanej spotreby ročnej kapacity tepla, mesačnej spotreby tepla plavárne a určenie dimenzie prípojky spolu s návrhom odovzdávacej stanice. Toto všetko sa dohodlo. Teraz je na rade vedenie spoločnosti Mondi, SCP a mesta Ružomberok, aby prerokované veci sformulovali do písomnej formy a vzájomne sa dohodli na podmienkach dodávanie tepelnej energie pre mestskú plaváreň v Ružomberku. Predpokladám, že ak dôjde k dohode, následne by to ísť veľmi rýchlo, lebo v mesiaci marec chceme po zasadnutí mestského zastupiteľstva začať s verejným obstarávaním dodávateľa stavby. Takýto je plán. Dúfajme, že sa to podarí.