Plaváreň – konečne posledné stanovisko k UR

15.07.2020 · Ján Bednárik

Prešlo už niečo vyše mesiaca a stále sme nevedeli, aké bude stanovisko SSE – D k napojeniu na elektrickú energiu. Pred týždňom sme mali zasadnutie pracovného výboru, kde okrem zamerania a posunutia stavby zaznelo, že čakáme už len na stanovisko elektrikárov. Dnes sme dostali obidve vyrozumenia. Projektant posunul stavbu takým spôsobom, že sa už nenachádza na pozemkoch, ktoré stále nie sú vysporiadané. Druhé, podstatné sa týka stanoviska od energetikov, v ktorom sa uvádza súhlas k napojeniu. Ten sa zatiaľ týka vydania územného rozhodnutia. Chápem, že vydanie stanoviska zo strany energetikov predstavovalo náročný proces, pretože nešlo o obyčajné pripojenie na NN sieť, ale zároveň o dodávku vyrobenej elektrickej energie priamo do siete. Predpokladám, že po vyčerpaní dovolenky zodpovednej pracovníčky už nič nebude brániť tomu, aby bolo územné rozhodnutie vydané.