Plaváreň

03.07.2020 · Ján Bednárik

„Nič sa nerobí“, „je ticho“ a podobné slová sa objavujú na sociálnych sieťach ohľadom výstavby novej plavárne. Aj touto cestou chcem vniesť trochu svetla do diania v oblasti prípravy výstavby mestskej plavárne. Práve dnes bolo konanie k vydaniu územného rozhodnutia. Ako každá stavba, aj táto má svoje problémy, ktoré sa musia prekonať. V rámci tohto konania sme boli nútení hľadať majiteľov pozemkov, ktorých je potrebné nielen nájsť, ale aj predediť, prípadne od niektorých hneď odkúpiť ich majetkovú účasť na pozemku. Aj tieto problémy sme vyriešili. Posunutím stavby o 2 metre sa vyriešil jeden problém a ak sa vysporiadame s majiteľmi, bude to len bonus pri výstavbe. Momentálne čakáme na elektrikárov, ktorí majú určiť bod napojenia. K tejto záležitosti sme sa pred dvoma týždňami stretli s kompetentnými zástupcami Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti. Riešenie malo byť pripravené k dnešnému dňa, žiaľ, nestalo sa tak. Nezostáva mi nič iné, ako na budúci týždeň opäť navštíviť spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s.

Zatiaľ však celá príprava výstavby ide v zmysle prijatého plánu.

Pred dvoma týždňami prebehlo rokovanie s bankovým sektorom ohľadom poskytnutia úveru a spôsobu financovania výstavby. Zároveň by sa malo určiť, aká by to mala byť spoločnosť – príspevková, príspevková ako dobrovoľný platca DPH alebo právnická osoba…  K akému záveru dôjdeme, o tom vás budem informovať.