Pondelok, ktorý vás preberie

14.12.2020 · Ján Bednárik

Každý pondelok máme na mestskom úrade poradu vedenia mesta. Ani dnes tomu nebolo inak. Zmienim sa tu len o niektorých bodoch, ktoré boli počas stretnutia prerokované. Jeden z nich sa týkal oznámenia o podaní ďalšej námietky spoločnosti ARRIVA na Radu ÚVO vo veci verejného obstarania služby verejného dopravcu. Je to už v poradí tretia námietka na Rade ÚVO, ktorá je najväčšou inštanciou tohto úradu.

Ďalšia „Jóbova správa“ sa týkala zamietnutia našej žiadosti na ŠFRB ohľadom bytového domu na Plavisku, a to napriek tomu, že Ministerstvo dopravy a výstavby dalo súhlasné stanovisko. Hoci sme dostali negatívne vyjadrenie zo ŠFRB, hľadáme spôsob, ako to zvrátiť.

Okrem iného sme sa tiež venovali informácii o vystúpení poslancov z klubu Za slušný Ružomberok z Mestskej rady, ako aj informatívnemu bodu o stave odvolania sa na ÚVO vo veci verejného obstarania Technických služieb Ružomberok, a. s.