Poslanci a zastupiteľstvo

22.06.2020 · Ján Bednárik

Náš klub sa pravidelne stretáva pred každým zasadnutím Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Nie je tomu inak ani v týchto dňoch. Program najbližšieho zastupiteľstva má 29 bodov a z pohľadu dôležitosti bodov môžem povedať, že poslanci budú prioritne schvaľovať pozastavenie investičných akcií. Tie by mali byť uvoľnené len v takom prípade, ak to finančná situácia mesta umožní. S týmto bodom však nesúhlasia všetci poslanci, napriek tomu dúfame, že zdravý rozum zvíťazí. V programe zastupiteľstva je aj zmena VZN v oblasti vecných bremien a odplaty vo vzťahu k sieťovým odvetviam, ktoré odmietajú vykonávať svoju investičnú činnosť, pokiaľ zásady hospodárenia v uvedených častiach nezmeníme. Ďalším zaujímavým bodom je návrh OZ na ukončenie Mandátnej zmluvy, ako aj neschválenie dotácií na projekty pre sociálnu oblasť, šport, školstvo, cestovný ruch. Ako dopadne a aký priebeh bude mať najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, to prinesieme v podobe aktualizovaných informácií po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu.