Pozor – stromy na Námestí A. Hlinku

06.11.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som zverejnil informáciu ohľadom poškodenia niekoľkých áut na Námestí A. Hlinku spadnutým konárom a k tomu v bezveternom stave. Dnes chcem Vás informovať o tom, aký je skutočný stav našich stromov v tomto parku. Včera sme dostali dendrologický posudok, ktorý detailne popisuje zdravotný stav každého stromu. Po prečítaní celého posudku som mal veľmi zlý dojem, môžem priznať, že som sa až preľakol. Z počtu 150 preverených stromov bolo klasifikovaných na okamžitý výrub 17! Stromy boli zadelené do 5 stupňov poškodenia, v ktorom posledný stupeň je hodnotený ako strom, ktorý sa rozpadáva. Po tejto správe som dal ihneď pokyn na začatie úradného procesu na výrub uvedených stromov s tým, že následne bude pokračovať náhradná výsadba nových stromov. O tom, ako bude pokračovať proces ďalšieho ošetrovania stromov, vás budem informovať. Na celej veci je zarážajúce to, že denne sa tu hrajú deti, sú tu školy všetkých stupňov, mnohí bezdomovci chodia na teplú polievku k rehoľným sestrám satmárkam a množstvo ľudí prechádza práve cez tento park.