Príprava inžinierskych sietí

18.11.2020 · Ján Bednárik

Dnes máme zatiaľ neoficiálne informáciu, že stavba bytového domu na Plavisku by mala byť schválená. Predpokladám, že záverečné potvrdenie zo strany ministerstva by malo prísť koncom budúceho týždňa. Nám na meste však vznikla ťažká situácia. Cesta na Plavisku sa ide v celej dĺžke asfaltovať. Na budúci týždeň sa má začať s frézovaním zvršku. Dodávateľ stavby Chemkostav Michalovce začne stavbu až po odovzdaní staveniska, čo – predpokladám – bude v mesiaci december. Ak bude položený nový asfaltový koberec, mesto určite nedá povolenie na jeho rozkopávku. Po zvážení všetkých okolností mi neostávalo nič iné, než vstúpiť do jednania s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s. a dodávateľom stavby, aby sa inžinierske siete – vodovod a kanalizácia zrealizovali ešte pred pokládkou asfaltového koberca. S vedením vodárenskej spoločnosti sa mi podarilo dohodnúť na realizácii týchto sietí tak, že preruší investičnú akciu v Liptovských Sliačoch a začne z realizáciou uvedených sietí, ktoré budú preplatené zo strany dodávateľa stavby po odovzdaní staveniska. Toto všetko je založené na vzájomnej dôvere, lebo tak riaditeľ Vodárenskej spoločnosti Ružomberok Ing. Milan Mojš ako aj konateľ spoločnosti Chemkostav Michalovce Ing. Štefan Janič ma veľmi dobre poznajú vďaka vzájomnej niekoľkoročnej spolupráce.