Revitalizácia Žilinská cesta na YouTube

14.09.2020 · Ján Bednárik

Po rodinnej strate otca sa Vám opäť prihováram a predkladám najnovšie informácie z diania v meste. V zápise z ranného dispečingu je zapísaná úloha: „Riešenie prestárlych stromov na ulici Považská popri Váhu…“ Táto úloha má svoj vývoj od povolenia na výrub stromov cez samotný výrub, odvoz drevnej hmoty, prípravu územia na náhradnú výsadbu, spracovanie štúdie, ako by toto nábrežie malo vyzerať, až po samotnú výsadbu stromov v tej časti, ktorej majiteľom je mesto. V druhom kole bude projekt pokračovať na pozemku patriacemu Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., ktorý bude realizovať výrub stromov v spolupráci s mestom. Na budúci týždeň mesto pristúpi už k samotnej výsadbe stromov druhu javor mliečny, ktorý bol konzultovaný aj s alergológom. Ako by malo nábrežie vyzerať, to si môžete pozrieť na YouTube pod názvom Revitalizácia Žilinská cesta. Celý projekt spracoval útvar architekta mesta, konkrétne Pavol Šrankota a Eva Maďarová.