Spevnené plochy na Rovni

19.12.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom prišli za mnou poslanci za sídlisko Roveň, aby sme spoločne vyriešili využitie priestoru, kde bola niekedy antuková plocha. Podľa ich názoru by sa plocha mala spevniť a mohla by slúžiť na zaparkovanie vozidiel pre obyvateľov bývajúcich v okolí. Možnosť realizácie tohto zámeru sa ukázala, keď sme získali vyfrézovanú asfaltovú drť z opráv hlavných ciest v meste. Dohodli sme sa na použití 10 nákladných vozidiel asfaltovej drte. Prešiel mesiac a náš zámer sa stal skutočnosťou. Dnes je spevnená plocha upravená a zavalcovaná. Na jar ju bude potrebné ešte viac zvalcovať  a upraviť vjazdy na plochu. Čo som sľúbil, to som splnil.