Strategický dokument pre životné prostredie

11.02.2021 · Ján Bednárik

Dnes sa konalo ďalšie online stretnutie komisie pre zápach a prašnosť. Jej činnosť bude končiť po predložení Strategického dokumentu pre životné prostredie. Spracovanie textovej časti je momentálne tesne pred ukončením. Na dnešnom stretnutí sme z tohto dokumentu preberali konkrétne časti, ktoré by sa mohli realizovať počas prvých 4 rokov. Predložené riešenia sa týkali oblasti dopravy, kúrenia, ale aj oblasti dotácií do životného prostredia zo strany vlády a EU. Konečná verzia bude prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva pravdepodobne v marci – apríli. Dokument bude návodom, ako zlepšiť životné prostredie v Ružomberku a aké kroky sa budú musieť vykonať. Po schválení bude tento dokument verejne dostupný.