Stretnutie mestského klubu

01.07.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo stretnutie Klubu kresťanských demokratov v meste Ružomberok. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie volieb do Národnej rady SR, situácia vo vnútri KDH, voľby predsedu, podpredsedu a kontrolóra. V ďalšej časti sa prejednávala voľba delegátov na okresný snem, ktorý sa uskutoční 11.07.2020 v obci Likavka. V diskusii zaznela otázka, prečo sme prehrali voľby? Názory boli rôzne, ale všetci sa zhodli na tom, že najväčší podiel na negatívnom výsledku nesie bývalý predseda Alojz Hlina, ktorý našich voličov nespájal, ale rozdeľoval. Na sneme v Likavke sa bude voliť nový okresný predseda a podpredsedovia. Kto to bude, to sa uvidí po sobote 11.07.2020.

Na okresný snem sú pozvaní aj kandidáti na podpredsedov a rovnako aj jediný kandidát na predsedu KDH. Je to škoda, že máme len jediného kandidáta na predsedu, žiaľ, nemáme z koho vybrať. Dúfame však, že nový predseda bude členov KDH spájať a zároveň bude presadzovať subsidiaritu takým spôsobom, ako to bolo na začiatku vzniku hnutia.