Testovanie v Ružomberku

02.11.2020 · Ján Bednárik

V dnešnom programe vedenia mesta bol jeden z bodov „Zhodnotenie priebehu testovania našich obyvateľov na Covid 19“. Michal Lazar spolu s Vladimírom Trnovským zhodnotili priebeh testovania a vyjadrili názor, že bude dobré verejne sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že táto akcia bola zvládnutá zo strany mesta a vojska k spokojnosti všetkých. Verejné poďakovanie vyjadrí primátor mesta prostredníctvom ružomberskej televízie. Na porade zazneli aj údaje o počte zúčastnených na testovaní, kde boli najväčšie ohniská, ich počet a podobne. Uvediem len niekoľko hlavných údajov.

V meste Ružomberok bolo zriadených 24 odberných miest. Testovaných bolo približne 13,4 tisíc obyvateľov, z ktorých 240 bolo infikovaných. V rámci okresu bolo testovaných 33 tisíc obyvateľov a celkovo infikovaných za náš okres bolo 620.