Udržateľný mestský rozvoj – UMR

08.12.2020 · Ján Bednárik

Nové plánovacie obdobie na roky 2021–2027 prináša so sebou aj nové spôsoby implementácie grantov. V rámci Žilinského kraja vznikla Rada partnerstva. Jej úlohou bude o. i. posudzovať projekty, ktoré sa budú predkladať na schválenie a financovanie riadiacim orgánom. Okrem rady vznikol aj UMR, v rámci ktorého vláda vybrala tzv. jadrové mestá ako Žilina, Martin + Vrútky a Ružomberok – Liptovský Mikuláš… Uvedená mestá budú podporované zvlášť. Za týmto účelom sa dnes konalo stretnutie niektorých obcí, ktoré sú katastrálne prepojené medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom. Zároveň sa na stretnutí prerokovalo aj memorandum o spolupráci medzi obcami a mestami; memorandum bude potrebné schváliť vo všetkých zastupiteľstvách ešte do konca tohto roka v zmysle usmernenia VÚC. Ďalšie stretnutie sa bude konať na budúci týždeň. Predmetom rokovania bude predstavenie hlavných oblastí, do ktorých budú smerovať finančné prostriedky.