Važská cyklotrasa

29.07.2020 · Ján Bednárik

Pred nejakým časom som dával na web informáciu ohľadom prípravy cyklochodníkov v našom meste. Dnes som zvolal úvodné prerokovanie prvého návrhu štúdie Važskej cyklomagistrály, ktorá vedie od Stankovian až po Vlachy. Na stretnutí sa zúčastnil zástupca VÚC, ktorý zodpovedá za prípravu projektu, samotný spracovateľ štúdie, ktorý zároveň prezentoval samotné varianty riešenia, ďalej tu boli zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš a samotní starostovia obcí, cez ktoré by mala Važská cyklomagistrála viesť. Celá dokumentácia bola pôvodne určená len pre pracovníkov VÚC, aby ju mohli pripomienkovať. Napriek tejto skutočnosti som požiadal zainteresovaných, aby už teraz do tohto procesu mohli vstúpiť starostovia niektorých obcí a mesto. Naše požiadavky sa teda budú zapracovávať už v tejto fáze prerokovania.

Hneď na úvod rokovania som vysvetlil, že dôvodom stretnutia je o. i. skutočnosť blížiaceho sa termínu prípravy investícii na rok 2021, kedy potrebujem vedieť, aký objem financií bude potrebné pripraviť kvôli vypracovaniu projektovej dokumentácie. Samotný projekt musíme rozdeliť na tú časť, ktorá je finančne menej náročná a je rýchlejšie zrealizovateľná v súvislosti s množstvom cykloturistov, a na druhú časť, kde potrebujeme viac času na prípravu projektu. Z uvedeného vyplýva, že ako prvá by sa mala realizovať etapa od Ružomberka po Vlachy popri železnici a Váhu cez obce Lisková, Liptovská Teplá a napája sa na cestu pri obci Potok, ktorá vedie do Vlách. Dohodli sme sa, že do týždňa predložíme svoje pripomienky vedeniu mesta, ktoré ich odovzdá spracovateľovi projektu na posúdenie a na prípadné zapracovanie. O jednotlivých krokoch v kontexte prípravy vás budem informovať.