Veľvyslanec Nórska

02.09.2020 · Ján Bednárik

  Je tomu už pol roka, čo som medzi úlohy gremiálnej porady mesta zaradil bod, ktorého obsah spočíval vo vyhľadaní kontaktu na nórsku ambasádu, aby sme našli človeka z tejto krajiny, s ktorým by sme v budúcnosti mohli spolupracovať. Dnes sa uskutočnil prvý reálny krok k naplneniu tohto cieľa. Predstaviteľ Nórskeho kráľovstva – ambasádor Terje Theodor Nervik navštívil Ružomberok. V rámci bilaterálnych rozhovorov sme rokovali aj o možnosti nájsť partnerské mesto, s ktorým by naše mesto mohlo ísť do spoločných projektov. O tom, ako budeme pokračovať v nadviazaní ďalších kontaktov, vás budeme informovať.